h-referentie-overheid

Referenties overheid

Voor de verschillende gemeenten in de provincie en landelijke overheidsdiensten, leveren we tijdelijke installaties t.b.v. informatie-avonden en hoorzitttingen.

Centrum voor Publieksparticipatie (v/h Inspraakpunt van het Min. Verkeer en Waterstaat)
  • Meer dan 100 hoorzittingen voor verschillende landelijke projekten
    - projekt Ruimte voor de Rivier
    - projekt Zuiderzeelijn
    - tracé verleggingen van rijkswegen
    - aanpassingen van rijkswegen (spitsstroken)

Hoofddirectie Rijkswaterstaat Noord-Holland
  • Diverse informatie avonden
  • Interactieve informatiebijeenkomsten A6-A9-A1 aanpassingen

ProRail / NS
  • Diverse informatie avonden inzake spoorveranderingen
  • Openingsbijeenkomst Station Ter Weide - Utrecht
  • Openingsfestiviteiten Station Houten

Gemeente Houten
  • Diverse informatie avonden
  • Politiek debat t.b.v. verkiezingen
  • Bezoek H.M.K. Beatrix Koninginnedag 1999 (sportmanifestatie)
  • Culturele evenementen (Houten XL)
  • Opening Theater aan de Slinger

Rheden
  • Gemeentelijke Begraafplaats, mobiele geluidsapparatuur

Kortenhoef
  • Wielerronde 1996 t/m 2000

Zoetermeer
  • Gemeentelijk Zwembad - Aquapark, mobiele communicatiemiddelen

Rotterdam
  • In gebruikname Erasmusbrug 1996

IJsselstein
  • Basisschool de Ark, levering podiuminstallatie

Nieuwegein
  • Ingebruikname voet-fietsveer Vrevia

Bedrijfsonderdelen

companionpress  companionevents  dvd-karaoke   galaxy

cdwebwinkel  sportsound  tqualizer  logo_pa-markt_kl

Follow-me

linkedin  twitter  facebook